Promo Vault #PR-53

SIDE ONE

1) WWMX/Baltimore

2) WQSR/Baltimore

3) WXFB/Baltimore

4) WIYY/baltimore

5) WIYY/Baltimore

6) WHFS/Baltimore

7) WKTU/New York

8) KVEG/Las Vegas

9) KVEG/Las Vegas

10) KLUC/Las Vegas

11) KHTS/San Diego

12) WKKT/Charlotte

13) WKKT/Charlotte

14) KMYI/San Diego

15) KMYI/San Diego

16) KFMB/San Diego

17) WSSR/Tampa

18) WSSR/Tampa

19) Y100/Miami

20) Y100/Miami

21) WEDR/Miami

22) WBGG/Miami

23) WITH/Washington

24) WKYS/Washington

25) WMMJ/Washington

 

26) WHUR/Washington

27) WBIG/Washington

28) WWDC/Washington

29) KHKS/Dallas

30) KHKS/Dallas

31) KSCS/Dallas

32) WYSP/Philadelphia

33) KONO/san Antonio

34) WLNK/Charlotte

35) KRBE/Houston

36) KXBT/San Antonio

 

SIDE TWO

37) KBXX/Houston

38) KBXX/Houston

39) KYGO/Denver

40) WKIS/Miami

41) KAJA/San Antonio

42) WSOC/Charlotte

43) WSOC/Charlotte

44) WFNX/Boston

45) WTIC/Hartford

46) WWMX/Baltimore

47) WWMX/Baltimore

48) WLYT/Charlotte

49) WLYT/Charlotte

50) WSB/Atlanta

51) 91X/san Diego

52) WNNX/Atlanta

53) WSOC/Charlotte

54) WSOC/Charlotte

55) WWMG/Charlotte

56) WEND/Charlotte

57) KRBV/Dallas

58) KDMX/Dallas

59) KDMX/Dallas

60) KDMX/Dallas

61) KDMX/Dallas

62) KVIL/Dallas

63) KKDA/Dallas

64) KKDA/Dallas

65) KBFB/Dallas

66) KPLX/Dallas

67) KEGL/Dallas

68) KZPS/Dallas

69) KZPS/Dallas

70) KDGE/Dallas

71) WXKS/Boston

72) KRBE/Houston

73) KRBE/Houston

74) KRBE/Houston

75) KRBE/Houston

76) WFLZ/Tampa

77) KHKS/Dallas