Promo Vault #PR-55

SIDE ONE

1) KSCS/Dallasa

2) WGFX/Nashville

3) WGFX/Nashville

4) KMVX/Kansas City

5) WHOK/Columbus

6) WHOK/Columbus

7) WOGI/Pittsburgh

8) WNCI/Columbus

9) KZZP/Phoenix

10) WKSC/Chicago

11) WSNY/Columbus

12) KIOI/San Francisco

13) KDWB/Minneapolis

14) KEEY/Minneapolis

15) KDWB/Minneapolis

16) KTTB/Minneapolis

17) WKST/Pittsburgh

18) Z100/New York

19) WVAZ/Chicago

20) WNND/Chicago

21) WTMX/Chicago

22) WKQX/Chicago

23) KPWR/Los Angeles

24) KSLZ/St. Louis

25) KBEQ/Kansas City

 

26) WDRQ/Detroit

27) WDVD/Detroit

28) WOMC/Detroit

29) WJLB/Detroit

30) WRIF/Detroit

31) KKFR/Phoenix

32) KMXP/Phoenix

33) KOOL-FM/Phoenix

 

 

SIDE TWO

34) KDWB/Minneapolis

35) KUPD/Phoenix

36) KMPS/Seattle

37) KMPS/Seattle

38) KIIS/Los Angeles

39) WIL-FM/St. Louis

40) KUBL/Salt Lake City

41) KUBL/Salt Lake City

42) KSOP/Salt Lake City

43) KGB/San Diego

44) WOMC/Detroit

45) WENS/Indianapolis

46) KALC/Denver

47) KESZ/Phoenix

48) KMXP/Phoenix

49) WLIT/Chicago

50) WVRV/St. Louis

51) KSLZ/St. Louis

52) KATZ/St. Louis

53) KLOU/St. Louis

54) KLOU/St. Louis

55) KLOU/St. Louis

56) WTIC/Hartford

57) KBCO/Denver

58) KSRC/Kansas City

59) WIOQ/Philadelphia

60) KYSR/Los Angeles

61) KYSR/Los Angeles

62) KRTH/Los Angeles

63) KZLA/Los Angeles

64) WPOC/Baltimore

65) KPWR/Los Angeles

66) WIOQ/Philadelphia

67) WEZB/New Orleans

68) KBIG/Los Angeles

69) WTKL/New Orleans

70) WNOE/New Orleans

71) WEZB/New Orleans

72) WKZN/New Orleans

73) WQUE/New Orleans